שבת 19.12.20 - תמונות
טיול גבים ולנחלים של מדבר יהודה